fallwest 


  • XmlDataImport kjører test data inn i en SQL Server eller Oracle databaser for datadreven automatiske tester. Verktøyet kan brukes enten fra kommandolinje eller inn i en automatiserte test