47 packages returned for Tags:"Decoder"

Oferujemy Państwu usługę Web API pozwalającą zdekodować dane z kodu AZTEC 2D zapisanego w dowodach rejestracyjnych pojazdów samochodowych. Nasza biblioteka dekoduje dane z dowodu rejestracyjnego, zapisane w postaci kodu obrazkowego tzw. kod aztec. Dekodowane są wszystkie wymienione pola w dowodzie... More information
This package is a pure portable C# implementation of the Opus audio compression codec (see https://opus-codec.org/ for more details). This package contains the Opus encoder, decoder, multistream codecs, repacketizer, as well as a port of the libspeexdsp resampler. It does NOT contain code to parse... More information
Iced by: 0xd4d
High performance x86 (16/32/64-bit) instruction decoder, encoder and disassembler. It can be used for static analysis of x86/x64 binaries, to rewrite code (eg. remove garbage instructions), to relocate code or as a disassembler. - Supports all Intel and AMD instructions - The decoder doesn't... More information