Grid_Mata 2.0.0.4

Show Video => https://youtu.be/yDB7ZFQ9a_0
Windows form uygulamaları için özelleştirilmiş datagridview bileşenidir. Datagird bileşenine IQueryable<T> türünde gönderdiğiniz tablo ve sorgularınız için listeleme yapar. Listeleme sonucunda gelen kayıtlar için ;
Kolon göster/gizle,
Kolona göre Like filtresi yap,
Kayıt sayısını göster,
Listelenen kaydı Excele aktar,
Girilen parametrelere göre renklendirme yap....
işlevlerini görür.
Ayrıca çoklu seçime göre filtreleme işlemi yapar...

Install-Package Grid_Mata -Version 2.0.0.4
dotnet add package Grid_Mata --version 2.0.0.4
<PackageReference Include="Grid_Mata" Version="2.0.0.4" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add Grid_Mata --version 2.0.0.4
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.

Show Video => https://youtu.be/yDB7ZFQ9a_0

(.dll dosyasını indirdikten sonra toolbox a add item ile ekleyiniz...)

Listeleme yapmak için IQueryable<T> türünde değer gönderin...
Özellik penceresini açmak için Aşağı butonuna basın..
Görüntülemek istediğiniz alanları seçin Uygulaya basın...
Filtrelemek istediğini alanları seçin Uygulaya basın...
Çıktı almak için Dökümente basın...

Listeleme Yapmak için ;

Listele( IQueryable<T> ) => gridMata1.Listele(db.tbl_KisiSicilBilgileri);

Renklendirme için ;

Renklendir(AlanAdı,Değer,Renk ) => gridMata1.Renklendir_SabitDegereGore("MedeniHali", "Bekar", Color.Red);
Renklendir(AlanAdı,liste,Renk ) => gridMata1.Renklendir_ListeyeGore("id", kisiler, Color.Red);
Renklendir(AlanAdı,Sayi,AramaSekli,Renk ) => gridMata1.Renklendir_SabitDegereGore("id", 2104, AramaSekli.Eşit, Color.Bisque);

Arama Şekli = Enum =Büyük , Küçük, Eşit...

=> gridMata1.TumalanlarIcınFiltreAktif(); --> Datagridi, Bütün alanlara göre filtreleme hazır olarak çağırır...
=> gridMata1 için Click olayı eklendi.. Aktif etmek için form constructor' a event eklemek yeterlidir...
public Form1()
{
InitializeComponent();
gridMata1.datagridviewClik+=new EventHandler(gridMata1_Click);
}

private void gridMata1_Click(object sender, EventArgs e)
{
MessageBox.Show(gridMata1.satirBilgileri["TcNo"].ToString());
}

Show Video => https://youtu.be/yDB7ZFQ9a_0

(.dll dosyasını indirdikten sonra toolbox a add item ile ekleyiniz...)

Listeleme yapmak için IQueryable<T> türünde değer gönderin...
Özellik penceresini açmak için Aşağı butonuna basın..
Görüntülemek istediğiniz alanları seçin Uygulaya basın...
Filtrelemek istediğini alanları seçin Uygulaya basın...
Çıktı almak için Dökümente basın...

Listeleme Yapmak için ;

Listele( IQueryable<T> ) => gridMata1.Listele(db.tbl_KisiSicilBilgileri);

Renklendirme için ;

Renklendir(AlanAdı,Değer,Renk ) => gridMata1.Renklendir_SabitDegereGore("MedeniHali", "Bekar", Color.Red);
Renklendir(AlanAdı,liste,Renk ) => gridMata1.Renklendir_ListeyeGore("id", kisiler, Color.Red);
Renklendir(AlanAdı,Sayi,AramaSekli,Renk ) => gridMata1.Renklendir_SabitDegereGore("id", 2104, AramaSekli.Eşit, Color.Bisque);

Arama Şekli = Enum =Büyük , Küçük, Eşit...

=> gridMata1.TumalanlarIcınFiltreAktif(); --> Datagridi, Bütün alanlara göre filtreleme hazır olarak çağırır...
=> gridMata1 için Click olayı eklendi.. Aktif etmek için form constructor' a event eklemek yeterlidir...
public Form1()
{
InitializeComponent();
gridMata1.datagridviewClik+=new EventHandler(gridMata1_Click);
}

private void gridMata1_Click(object sender, EventArgs e)
{
MessageBox.Show(gridMata1.satirBilgileri["TcNo"].ToString());
}

Release Notes

Listeleme Metoduna List<T> türü eklendi...

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version History

Version Downloads Last updated
2.0.0.4 418 12/18/2017
2.0.0.3 229 12/14/2017
2.0.0.2 296 12/13/2017
2.0.0 375 12/7/2017