Raverus.FiskalizacijaDEV 3.1.0

dotnet add package Raverus.FiskalizacijaDEV --version 3.1.0        
NuGet\Install-Package Raverus.FiskalizacijaDEV -Version 3.1.0        
This command is intended to be used within the Package Manager Console in Visual Studio, as it uses the NuGet module's version of Install-Package.
<PackageReference Include="Raverus.FiskalizacijaDEV" Version="3.1.0" />        
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add Raverus.FiskalizacijaDEV --version 3.1.0        
#r "nuget: Raverus.FiskalizacijaDEV, 3.1.0"        
#r directive can be used in F# Interactive and Polyglot Notebooks. Copy this into the interactive tool or source code of the script to reference the package.
// Install Raverus.FiskalizacijaDEV as a Cake Addin
#addin nuget:?package=Raverus.FiskalizacijaDEV&version=3.1.0

// Install Raverus.FiskalizacijaDEV as a Cake Tool
#tool nuget:?package=Raverus.FiskalizacijaDEV&version=3.1.0        

Projekt je namijenjen razvojnim inženjerima, programerima, developerima  i svima ostalima koji se bave razvojem programskih rješenja za fiskalne blagajne.

Želja nam je na jednom mjestu okupiti sve informacije vezane uz problematiku fiskalizacije u Hrvatskoj, ali iz perspektive vas koji se bavite razvojem software-a i od kojih se očekuje da svoje postojeće programe nadogradite i prilagodite predstojećim zakonskim promjenama.

Product Compatible and additional computed target framework versions.
.NET Framework net45 is compatible.  net451 was computed.  net452 was computed.  net46 was computed.  net461 was computed.  net462 was computed.  net463 was computed.  net47 was computed.  net471 was computed.  net472 was computed.  net48 was computed.  net481 was computed. 
Compatible target framework(s)
Included target framework(s) (in package)
Learn more about Target Frameworks and .NET Standard.

This package has no dependencies.

NuGet packages

This package is not used by any NuGet packages.

GitHub repositories

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version Downloads Last updated
3.1.0 1,955 4/5/2018
2.0.0 2,409 9/11/2013

Ovaj je projekt u potpunosti open source - drugim rječima, preuzmite source code ili DLL i iskoristite ga unutar svojih rješenja; sve je potpuno besplatno i neće se niti u budućnosti naplaćivati.

Za sve one čija su rješenja na starijim platformama, pripremili smo aplikaciju (EXE) koju možete pozivati iz DOS aplikacija, Clippera, Clariona i sl. Isto tako, od verzije 1.1. će biti raspoloživ i COM DLL.

Stranice sa neslužbenim statusom CIS servisa su ovdje: https://www.fdev.hr/Status/Status-CIS-Servisa.aspx

Sve sugestije su dobrodošle - iskoristite Discussions. Ideje i eventualne probleme u radu možete prijavljivati unutar Issue Trackera.

Last edited Oct 29, 2012 at 12:02 PM by nrasinec, version 10

NOTE: Project is archived in Codeplex. This update 3.1.0 is from Codeplex archive ZIP file.
https://codeplexarchive.blob.core.windows.net/archive/projects/fiskalizacija/fiskalizacija.zip