AZTecDecoder 1.0.2

Dekoder AZTEC 2D

Oferujemy Państwu usługę Web API pozwalającą zdekodować dane z kodu AZTEC 2D zapisanego w dowodach rejestracyjnych pojazdów samochodowych.

Nasza biblioteka dekoduje dane z dowodu rejestracyjnego, zapisane w postaci kodu obrazkowego tzw. kod aztec. Dekodowane są wszystkie wymienione pola w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

https://www.pelock.com/pl/produkty/dekoder-aztec

Install-Package AZTecDecoder -Version 1.0.2
dotnet add package AZTecDecoder --version 1.0.2
paket add AZTecDecoder --version 1.0.2
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.

Dependencies

This package has no dependencies.

Version History

Version Downloads Last updated
1.0.2 551 8/9/2016
1.0.1 351 8/9/2016
1.0.0 389 8/9/2016