Just.Ro.Portal.Net 1.0.0

Install-Package Just.Ro.Portal.Net -Version 1.0.0
dotnet add package Just.Ro.Portal.Net --version 1.0.0
<PackageReference Include="Just.Ro.Portal.Net" Version="1.0.0" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add Just.Ro.Portal.Net --version 1.0.0
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.
#r "nuget: Just.Ro.Portal.Net, 1.0.0"
#r directive can be used in F# Interactive, C# scripting and .NET Interactive. Copy this into the interactive tool or source code of the script to reference the package.
// Install Just.Ro.Portal.Net as a Cake Addin
#addin nuget:?package=Just.Ro.Portal.Net&version=1.0.0

// Install Just.Ro.Portal.Net as a Cake Tool
#tool nuget:?package=Just.Ro.Portal.Net&version=1.0.0
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.

Serviciul web portal.just.ro permite accesul la datele despre dosare, părţi şi şedinţe de judecată. Adresa serviciului web este: http://portalquery.just.ro/query.asmx

Serviciul web permite accesul la date folosind două metode de interogare:
- căutare dosare
- căutare şedinţe

Căutarea dosarelor

Căutarea dosarelor se face dupa următorii parametri de interogare:

 • număr dosar
 • obiect dosar
 • nume parte
 • instanţă
 • perioadă (dosare dintr-un interval de timp)

La o interogare se pot folosi combinaţii de parametri. Se va completa obligatoriu cel puţiu unul din parametrii: număr dosar, obiect dosar, nume parte. Notă: lista rezultată la o interogare va conţine maxim 1000 dosare.

Informaţiile obţinute sunt:

 • numărul dosarului (format numar unic)
 • număr în format vechi (dacă există)
 • data dosarului
 • instanţa dosarului
 • departamentul (secţia)
 • categoria cazului
 • stadiul procesual al dosarului
 • lista de parţi din dosar
 • lista de termene ale dosarului
 • lista de căi de atac

Căutarea şedinţelor

Căutarea şedinţelor se face dupa următorii parametri de interogare:

 • data şedinţă (obligatoriu)
 • instanţa (obligatoriu)

Informaţiile obţinute sunt:

 • departamentul (secţia)
 • numele completului de judectă
 • data şedinţei
 • ora şedinţei
 • lista de dosare din şedinţă

NuGet packages

This package is not used by any NuGet packages.

GitHub repositories

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version Downloads Last updated
1.0.0 69 4/6/2021