EbubekirBastama.TxtOkuma 1.0.0.7

Txt Okuma - Ebubekir Bastama

Install-Package EbubekirBastama.TxtOkuma -Version 1.0.0.7
dotnet add package EbubekirBastama.TxtOkuma --version 1.0.0.7
<PackageReference Include="EbubekirBastama.TxtOkuma" Version="1.0.0.7" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add EbubekirBastama.TxtOkuma --version 1.0.0.7
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.
#r "nuget: EbubekirBastama.TxtOkuma, 1.0.0.7"
#r directive can be used in F# Interactive, C# scripting and .NET Interactive. Copy this into the interactive tool or source code of the script to reference the package.
// Install EbubekirBastama.TxtOkuma as a Cake Addin
#addin nuget:?package=EbubekirBastama.TxtOkuma&version=1.0.0.7

// Install EbubekirBastama.TxtOkuma as a Cake Tool
#tool nuget:?package=EbubekirBastama.TxtOkuma&version=1.0.0.7
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.

EbubekirBastamatxtokuma

Ebubekir Bastama Txt Okuma Programı..

.dll ne işe yarar

Bu dll kullanıcıların dosyalardan string verileri rahatlıkla okuması için geliştirilmiştir ve kullancıların hiç uğraşma'dan verileri rahatlıkla okumasını sağlar..

.dll Nasıl Yükleriz.

Bu dll'i Nuget Manager'dan "ebubekir bastama txt okuma" yazarak bulabilir ve yükleyebilirsiniz.
Diğer yüklemeler

Package Manager

 Install-Package Ebubekir.Bastama -Version 1.0.0
 

#.NET CLI

dotnet add package Ebubekir.Bastama --version 1.0.0

#PackageReference

 <PackageReference Include="Ebubekir.Bastama" Version="1.0.0" />
 

#Paket CLI

  paket add Ebubekir.Bastama --version 1.0.0
  

#Bu Sistemi Nasıl Kullanabiliriz.
.dll'in kullanımı çok basittir ve 2 metod bulunmaktadır.

  1-) listbox dolduran Metod
  2-) Dizi Döndüren Metod.
  

listbox Döndüren Metod

using EbubekirBastamatxtokuma;

 BekraTxtOkuma k = new BekraTxtOkuma();
  k.Txt_Aktar(op.FileName.ToString(),listBox2,false);

Dizi Döndüren Metod

using EbubekirBastamatxtokuma;

    BekraTxtOkuma k = new BekraTxtOkuma();
    string[] dizi = k.Txt_Aktar_Dizi(op.FileName.ToString(), false);
    for (int i = 0; i < k.Txt_Aktar_Dizi(op.FileName.ToString(),false).Length; i++)
    {
      listBox2.Items.Add(dizi[i].ToString());
    }
    

Ücretli Destek ve Bağış Yapmak için

Whatshapp : https://api.whatsapp.com/send?phone=905554128854&text=Merhaba

Phone : 905554128854

Bizlere Destek Olmak için:
Bu proje gibi projelerin gelmesi ve bizlere destek olmak için bağış yapabilirsiniz.
You can donate to come to projects like this project and support us.

                       Kuvettürk İban Number
                     ------------------------------
                      TR40 0020 5000 0939 0747 4000 01

EbubekirBastamatxtokuma

Ebubekir Bastama Txt Okuma Programı..

.dll ne işe yarar

Bu dll kullanıcıların dosyalardan string verileri rahatlıkla okuması için geliştirilmiştir ve kullancıların hiç uğraşma'dan verileri rahatlıkla okumasını sağlar..

.dll Nasıl Yükleriz.

Bu dll'i Nuget Manager'dan "ebubekir bastama txt okuma" yazarak bulabilir ve yükleyebilirsiniz.
Diğer yüklemeler

Package Manager

 Install-Package Ebubekir.Bastama -Version 1.0.0
 

#.NET CLI

dotnet add package Ebubekir.Bastama --version 1.0.0

#PackageReference

 <PackageReference Include="Ebubekir.Bastama" Version="1.0.0" />
 

#Paket CLI

  paket add Ebubekir.Bastama --version 1.0.0
  

#Bu Sistemi Nasıl Kullanabiliriz.
.dll'in kullanımı çok basittir ve 2 metod bulunmaktadır.

  1-) listbox dolduran Metod
  2-) Dizi Döndüren Metod.
  

listbox Döndüren Metod

using EbubekirBastamatxtokuma;

 BekraTxtOkuma k = new BekraTxtOkuma();
  k.Txt_Aktar(op.FileName.ToString(),listBox2,false);

Dizi Döndüren Metod

using EbubekirBastamatxtokuma;

    BekraTxtOkuma k = new BekraTxtOkuma();
    string[] dizi = k.Txt_Aktar_Dizi(op.FileName.ToString(), false);
    for (int i = 0; i < k.Txt_Aktar_Dizi(op.FileName.ToString(),false).Length; i++)
    {
      listBox2.Items.Add(dizi[i].ToString());
    }
    

Ücretli Destek ve Bağış Yapmak için

Whatshapp : https://api.whatsapp.com/send?phone=905554128854&text=Merhaba

Phone : 905554128854

Bizlere Destek Olmak için:
Bu proje gibi projelerin gelmesi ve bizlere destek olmak için bağış yapabilirsiniz.
You can donate to come to projects like this project and support us.

                       Kuvettürk İban Number
                     ------------------------------
                      TR40 0020 5000 0939 0747 4000 01

Dependencies

This package has no dependencies.

NuGet packages

This package is not used by any NuGet packages.

GitHub repositories

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version History

Version Downloads Last updated
1.0.0.7 213 8/22/2020
1.0.0.6 180 4/19/2020
1.0.0.5 179 3/17/2020
1.0.0.4 229 1/16/2020
1.0.0.3 229 1/13/2020
1.0.0.2 292 1/13/2020
1.0.0.1 302 1/12/2020
1.0.0 299 1/12/2020